2018.gada sacensību kalendārs

Sacensību nosaukums Sacensību statuss apraksts sporta veids no(GGGG-MM-DD) līdz(GGGG-MM-DD) pilsēta
Kluba 360 Sezonas Atklāšana Reitinga sac. SUP 12.05.2018 12.05.2018 Rīga
Burusports SUP Kauss 2018 Reitinga sac. 1.posms SUP 16.05.2018 16.05.2018 Rīga
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 1.posms SUP, airēšana 24.05.2018 24.05.2018 Rīga
SUP Festivāls Reitinga sac. SUP 27.05.2018 27.05.2018 Rīga
Burusports SUP Kauss 2018 Reitinga sac. 2.posms SUP 30.05.2018 30.05.2018 Rīga
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 2.posms SUP, airēšana 07.06.2018 07.06.2018 Rīga
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 3.posms SUP, airēšana 21.06.2018 21.06.2018 Rīga
Burusports SUP Kauss 2018 Reitinga sac. 3.posms SUP 27.06.2018 27.06.2018 Rīga
Burusports SUP Kauss 2018 Reitinga sac. 4.posms SUP 11.07.2018 11.07.2018 Rīga
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 4.posms SUP, airēšana 19.07.2018 19.07.2018 Rīga
Burtnieka Kauss Reitinga sac. SUP 21.07.2018 21.07.2018 Burtnieka ezers
Burusports SUP Kauss 2018 Reitinga sac. 5.posms SUP 25.07.2018 25.07.2018 Rīga
Latvijas SUP Čempionāts Reitinga sac. SUP 28.07.2018 29.07.2018 Ventspils
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 5.posms SUP, airēšana 02.08.2018 02.08.2018 Rīga
Supfests Reitinga sac. SUP 04.08.2018 05.08.2018 Vaidava
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 6.posms SUP, airēšana 16.08.2018 16.08.2018 Rīga
Latvijas Čempionāts Surf un SUPSurf disciplīnās Reitinga sac. Surf, SUPSurf 24.08.2018 30.09.2018 Pāvilosta vai Liepāja
Kluba 360 Sezonas Slēgšana Reitinga sac. SUP 29.09.2018 29.09.2018 Rīga
ISA World SUP and Paddleboard Championship Reitinga sac. SUP 23.11.2018 01.12.2018 Buzios

Sacensību Nolikums – Burusports SUP Kauss 2018

Sacensību laiks un vieta
Sacensības notiek Ķīšezerā, pie Cabo Cafe, R.Feldmaņa ielā 8a, Rīgā.
1.posms 16.05.2018
2.posms 30.05.2018
3.posms 27.06.2018
4.posms 11.07.2018
5.posms 25.07.2018

Sacensību norise
Reģistrācija sacensību dienā no 18.30 – 18.55
Dalībnieku sapulce 19.00
Pirmais iespējamais starts 19.10

Sacensību formāts
Sacensības notiek 3 grupās un 3 dažādās klasēs:

Grupas:
Vīrieši, Sievietes, Jaunieši līdz 14 gadu vecumam.
Ja grupā ir pieteikušies mazāk par 5 dalībniekiem, tai attiecīgajā posmā starts netiek dots un šie dalībnieki tiek pievienoti citai grupai.

Klases:
One Design: BIC dēļi, kurus nodrošina Burusports Noma.
OPEN klase: ar jebkāda tipa surf vai sup dēli.
Tautas klase: nedrīkst piedalīties ar Race tipa dēļiem. Nedrīkst piedalīties pirmo 6 vietu ieguvēji jebkurā Burusports Kauss 2017 posmā un 2017. gada Latvijas Čempionātā.

Distance
Distance akvatorijā tiek izlikta īsi pirms sacensību sākuma. Ar distances zīmējumu iespējams iepazīties sacensību reģistrācijas vietā.

One Design braucēji tiek nodrošināti ar vienādiem BIC One Design dēļiem, kurus nodrošina Burusports Noma. Airus šajā klasē var izmantot savus vai Burusports Nomas piedāvātos, pēc brīvas izvēles. Ja dalībnieku skaits pārsniedz pieejamo dēļu skaitu, sacensības tiek izvestas pēc iebraucienu (hītu) sistēmas. Labākie no katra iebrauciena virzās tālāk uz 1/8finālu, 1/4finālu, 1/2finālu un finālu.
OPEN klases braucēji startē visi reizē un izmanto savu vai nomātu/aizlienētu inventāru.

Dalības maksa

Dalības maksa par piedalīšanos vienā posmā ir EUR 8,- .
Ja dalībnieks startē tikai Tautas klasē, dalības maksa ir EUR 5.-

Vērtēšana un sezonas kopvērtējums
Pēc katrām sacensībām dalībniekiem tiek piešķirts noteikts punktu skaits atkarībā no ieņemtās vietas konkrētajā posmā (low point sistēma). Sezonas kopvērtējumā tiks vērtēti 4 labāko posmu rezultāti OPEN klasē un 4 posmu rezultāti One Design klasē.

Starta un finiša procedūra
Starta un finiša līnija un procedūra tiek izziņota pirms attiecīgā posma sākuma.

Diskvalifikācija un Protesti

1. Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiem līdzekļiem, pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva, izturēšanās un/vai izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem, sponsoriem, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no sacensībām.
2. Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās pirms, pēc vai brauciena laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver:
(1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli
(2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita dalībnieka iespēju:
(a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu,
(b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu,
(c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā,
(d) pabeigt distanci.
(3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša norādījumu ignorēšana utml.)
3. Sacensību galvenais tiesnesis visātrākajā iespējāmā laikā nekavējoši informē diskvalificēto dalībnieku. Diskvalifikācijas paziņojums jāiesniedz rakstiski un jābūt uzrādītam diskvalifikācijas iemeslam. Dalībniekam ir jāparaksta diskvalifikācijas paziņojums, norādot laiku un tas kļūst par atskaites sākuma laiku protesta iesniegšanai.
4. Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem sacensību galvenais tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai pieņemot kāda sacensību dalībnieka protestu.
5. Protestu par sacensību dalībnieka pārkāpumu var iesniegt tikai kāds no sacensību dalībniekiem sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tā brauciena beigām, uz kuru attiecas iespējamais pārkāpums.
6. Protestu par diskvalifikāciju var iesniegt tikai diskvalificētais dalībnieks sacensību organizācijas komitejai ne vēlāk kā 20 minūtes pēc diskvalifikācijas atskaites sākuma laika.
7. Lai iesniegtu protestu izskatīšanai ir jāiemaksā 20 eiro depozīts, kas tiek atgriezts protesta iesniedzējam, ja protests tiek pieņemts.
8. Protesta izskatīšanai galvenais tiesnesis vai sacensību organizācijas komiteja var izmantot jebkurus foto/video materiālus un neatkarīgu personu liecības.

Dalībieku sapulce un apbalvošana
Ierašanās uz dalībnieku sapulci un apbalvošanas procedūru visiem dalībniekiem ir obligāta.

Sponsori un atbalstītāji
Sacensību galvenie sponsori ir veikali Burusports un Cabo Café. Atbalsta Burāšanas Klubs 360 un BICSUP, FANATIC, ION, VENDEN, DAKINE, JOBE SUP.

Kontaktinformācija:
www.burusports.lv
info@burusports.lv

Sportistu reitingi

Tuvojoties 2018.gada sacensību sezonai, esam tikuši skaidrībā ar sportistu reitingu sastādīšanas principiem. Esam tos veidojuši, ņemot vērā principus, kādus izmanto Paddle League. Pagaidām gan nepiemērojam katrām sacensībām atšķirīgu koeficientu, kā to dara Paddle League, jo mums nav tik ļoti daudz braucēju. Sāksim ar pagājušās, 2017.gada sezonas apskatu un tad turpināsim ar 2018.gada reitingu projektu.

2017.gadā reitinga sacensību nebija daudz, tikai Latvijas Čepmionātā un Pasaules Čempionātā ietilpstošās sacensības. Līdz ar to reitingi izskatās šādi:

Kungi:

ReitingsK

Dāmas:

ReitingsD

Un šeit ir redzams, kādas sacensības pagaidām ir iekļautas jaunajā, 2018.gada reitingā:

Reitings18

Daži komentāri par 2018.gada sezonu:

  • No Lucavsalas Seriāla reitingā tiek iekļauts tikai kopvērtējums, atbilstoši seriāla nolikumam.
  • No Burusports Kausa reitingā tiek iekļauts Open klases kopvērtējums un BIC One Design (12’6) klases kopvērtējums,atbilstoši seriāla nolikumam.
  • No Latvijas un Pasaules Čempionātiem kopvērtējumā tiek iekļautas visas disciplīnas, kurās startējuši mūsu sportisti.
  • No pārējām sacensībām reitingā rezultāti tiek iekļauti atbilstoši šo sacensību nolikumiem. Piemēram, Kluba 360 atklāšanā šo sacensību rezultāts tiek aprēķināts kā tehniskās distances un One Design distances kopvērtējums.

Kluba 360 sezonas atklāšanas sacensību Nolikums

2018.gada SUP sacensību sezonu atklāsim ar iepriekšējās sezonas jaunumu – Tehniskās distances un jau ierastās BIC One Design un Tautas klases distancēm! Sacensības notiks 12.maijā, Burāšanas kluba 360 teritorijā, R.Felmaņa ielā 8A.

tehniska_dist

Sacensību programma

Reģistrācija 11:00 – 11:45

Atklāšana & dalībnieku sapulce 12:00

Pirmais iespējamais starts 12:30

Zupas katls, pirts, karstais kubls utt.. …. sākot no pl.15:00

 

Sacensību formāts
Sacensības notiek 3 grupās.

Grupas
Vīrieši, Sievietes, Jaunieši līdz 14 gadu vecumam (dzimuši 2004.gadā un vēlāk).
Ja grupā ir pieteikušies mazāk par 5 dalībniekiem, tai starts netiek dots un šie dalībnieki tiek pievienoti citai grupai.

Klases
One Design klase (ar Burusports nomas One Design tipa dēļiem un jebkādu airi pēc savas izvēles). Sprinta distance ar vienu pagriezienu.
Open klase (ar jebkāda tipa surf vai SUP dēli, garumā līdz 14”). Tehniskā distance 3-5km. Dalībnieki veic 3 distances zīmējumā parādītos apļus.
Tautas klase. Ar jebkādu SUP deli līdz 12’5” garumam, distances garums 2-3km. Dalibnieki veic 2 zīmējumā parādītos apļus.

One Design klases un Open klases rezultāti tiek vērtēti sacensību Kopvērtējumā pēc low point sistēmas. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāks rezultāts Kopvērtējumā tie piešķirts sacensību dalībniekam, kurš ieņēmis augstāku vietu OPEN distancē.

Distance
Distance akvatorijā tiek izlikta īsi pirms sacensību sākuma un ar distances zīmējumu iespējams iepazīties sacensību reģistrācijas vietā. Distances zīmējums redzams arī šeit pievienotajā bildē. Pirmajā aplī no starta līnijas dalībnieki dodas uz tālāko boju (dzeltenā līnija), pēc tam un turpmākajos apļos distance tiek braukta pa sarkano līniju. Distance ietver pārskrējienu pa krastā speciāli iezīmētu teritoriju.

One Design distancē dalībnieki pa iebraucieniem tiek sadalīti pēc loterijas principa.

Drošība uz ūdens
Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drosību uz ūdens. Sacensību laikā obligāti jālieto glābšanas vestes vai triecienvestes ar peldspēju!

Dalības maksa
Dalības maksa sacensību dalībniekiem ir 8EUR. Līdz 14 gadu veciem dalībniekiem piedalīšanās sacensībās ir bez maksas.

Starta un finiša procedūra
Starta un finiša līnija tiks iezīmēta krastā vai tuvu tam (seklā ūdenī).

Dalībieku sapulce un apbalvošana
Apbalvota tiek Tautas klase un Kopvērtējums, kurš aprēķināts summējot OPEN un One Design rezultātus.

 12670727_863788760409770_1488076857394207447_n  25311009_1761972397160268_6315445270810034903_o (1)  logo_LSSF
 logo_dakine  unnamed (5)  unnamed (6)  sic_logo_black_1456172089__89552  unnamed  unnamed (7)

Sacensību Nolikums – Burusports SUP Kauss 2017

2017.gada Burusports Kausa formātā ir ieviestas nelielas izmaiņas. Bez patstāvīgās Ķīšezera rezidences esam nolēmuši izmēģnāt arī citus ūdeņus, tādēļ sacensību vietu katram konkrētajam posmam tiks izsludināta 2-3 dienas pirms sacensību dienas. Sekojiet informācijai mūsu FB kontā!

21.jūnijs: Burusports Kauss 2017, OPEN un One Design klases. Sacensību vieta tiks precizēta. Uz sacensībām Burusports piegādās BIC ACE TEC 12’6 dēļus un airus, sacensību dalībniekiem tie būs pieejami bez maksas. Dēļu skaits ierobežots!

05.jūlijs:  Burusports Kauss 2017, OPEN un One Design klases. Sacensību vieta tiks precizēta. Uz sacensībām Burusports piegādās BIC ACE TEC 12’6 dēļus un airus, sacensību dalībniekiem tie būs pieejami bez maksas. Dēļu skaits ierobežots!

19.jūlijs: Burusports Kauss 2017, OPEN un One Design klases. Sacensību vieta tiks precizēta. Uz sacensībām Burusports piegādās BIC ACE TEC 12’6 dēļus un airus, sacensību dalībniekiem tie būs pieejami bez maksas. Dēļu skaits ierobežots!

2.augusts: Burusports Kauss 2017, OPEN un One Design klases. Sacensību vieta tiks precizēta. Uz sacensībām Burusports piegādās BIC ACE TEC 12’6 dēļus un airus, sacensību dalībniekiem tie būs pieejami bez maksas. Dēļu skaits ierobežots!

One Design klasei kopvērtējums tiks noteikts pēc visu šo 4 posmu rezultātiem.
Savukārt OPEN klasei kopvērtējumā tiek ieskaitīti arī Lucavsalas seriāla rezultāti no posmiem 25.maijā, 15.jūnijā, 13.jūlijā, 3.augustā.
Tādejādi OPEN klasei kopā sanāk 8 posmi un kopvērtējumā tiks vērtēti 6 labākie atsevišķo posmu rezultāti. 

Sacensību norise
Reģistrācija sacensību dienā no 18.30 – 18.55
Dalībnieku sapulce 19.00
Pirmais iespējamais starts 19.10 Continue reading

SUP Sezonas Atklāšana 2017

PrintTevi, sevi, radus un draugus – visus, visus aicinām uz SUP sezonas atkāšanas pasākumu 20.maijā Rīgā, Ķīšezerā, R.Feldmaņa iela 8a. Visas dienas garumā: Dažādu ražotāju SUP inventāra testi un meistarklases, sacensības, Pirts un Kubls + mūzika no platēm.
Piedalās Burusports, Surf Pro, Spinout, SUP Adventures, Prestol, Red Paddle Co, Vidzemes Laivas, Mitsubishi, Cool Shoes. Continue reading

2017.gada SUP sacensību kalendārs

Sākam likt provizorisko šīs vasaras sacensību kalendāru. Izmaiņas un papildinājumi droši vien būs un tiks tepat nopublicēti.

Sacensību organzatori – lūdzu iesūtiet ziņas par jūsu plānotajiem pasājumiem uz epastu: valdis.klavins(at)burusports.lv

Šogad būs nelielas izmaiņas lielākajos SUP seriālos, daži Lucavsalas seriāla un Burusports Kauss posmi tiks apvienoti. OPEN klasei četru Lucavsalas seriāla posmu rezultāts tiks ieskaitīts Burusports Kauss 2017 kopvērtējumā!

Savukārt Burusports Kausa individuālie posmi šogad var notikt ne tikai ierastajos Ķīšezera ūdeņos, bet arī citās vietās.  Continue reading

Burusports SUP Kauss 2016 kopsavilkums

sups360Sestdien Ķīšezerā tika izvests pēdējais Burusports SUP Kausa 2016 posms, līdz ar to vēl viena šī pasākuma sezona ir noslēgta. Pirmo reizi šo seriālu rīkojām 2013.gadā, šovasar notikušais ir jau ceturtais un nākamajā vasarā mums būs pirmā (pus)apaļā jubileja. Būs arī izmaiņas, nākamgad dažādosim sacensību norises vietas, būs posmi gan Ķīšezerā, gan citās ūdenskrātuvēs. Continue reading

Latvijas Čempionāts 2016 – BIC One Design, Tautas un Sporta klasei

LC2016 LV čempionāts notiek divas dienas – 10. un 11. septembrī.
10. septembrī notiks:
1) BIC SUP ONE DESIGN čempionāts 300m sprinta distancē un 3000m tehniskajā distancē.
Sprints notiek pēc kvalifikācijas iebraucienu principa.
Tehniskajai distancei kvalificējas visi sprinta distances finālisti (6 vīrieši un 6 sievietes), kuri distancē dodas kopā.
2) Latvijas čempionāts Tautas klasei – jebkura tipa dēļi ar maksimālo izmēru 12’5″.
11.septembrī notiks LV čempionāts Sporta klasei – 14’0 un 12’6″ dēļiem – starts tiek dots kopā (pa grupām – vīrieši un sievietes atsevišķi), bet ieskaite un apbalvošana atsevišķi. Distances uzvarētājs saņem asociācijas kausu.