2018.gada sacensību kalendārs

Sacensību nosaukums Sacensību statuss apraksts sporta veids no(GGGG-MM-DD) līdz(GGGG-MM-DD) pilsēta
Kluba 360 Sezonas Atklāšana Reitinga sac. SUP 12.05.2018 12.05.2018 Rīga
Burusports SUP Kauss 2018 Reitinga sac. 1.posms SUP 16.05.2018 16.05.2018 Rīga
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 1.posms SUP, airēšana 24.05.2018 24.05.2018 Rīga
SUP Festivāls Reitinga sac. SUP 27.05.2018 27.05.2018 Rīga
Burusports SUP Kauss 2018 Reitinga sac. 2.posms SUP 30.05.2018 30.05.2018 Rīga
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 2.posms SUP, airēšana 07.06.2018 07.06.2018 Rīga
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 3.posms SUP, airēšana 21.06.2018 21.06.2018 Rīga
Burusports SUP Kauss 2018 Reitinga sac. 3.posms SUP 27.06.2018 27.06.2018 Rīga
Burusports SUP Kauss 2018 Reitinga sac. 4.posms SUP 11.07.2018 11.07.2018 Rīga
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 4.posms SUP, airēšana 19.07.2018 19.07.2018 Rīga
Burtnieka Kauss Reitinga sac. SUP 21.07.2018 21.07.2018 Burtnieka ezers
Burusports SUP Kauss 2018 Reitinga sac. 5.posms SUP 25.07.2018 25.07.2018 Rīga
Latvijas SUP Čempionāts Reitinga sac. SUP 28.07.2018 29.07.2018 Ventspils
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 5.posms SUP, airēšana 02.08.2018 02.08.2018 Rīga
Supfests Reitinga sac. SUP 04.08.2018 05.08.2018 Vaidava
Lucavsalas Seriāls Reitinga sac. 6.posms SUP, airēšana 16.08.2018 16.08.2018 Rīga
Latvijas Čempionāts Surf un SUPSurf disciplīnās Reitinga sac. Surf, SUPSurf 24.08.2018 30.09.2018 Pāvilosta vai Liepāja
Kluba 360 Sezonas Slēgšana Reitinga sac. SUP 29.09.2018 29.09.2018 Rīga
ISA World SUP and Paddleboard Championship Reitinga sac. SUP 23.11.2018 01.12.2018 Buzios

Sacensību Nolikums – Burusports SUP Kauss 2018

Sacensību laiks un vieta
Sacensības notiek Ķīšezerā, pie Cabo Cafe, R.Feldmaņa ielā 8a, Rīgā.
1.posms 16.05.2018
2.posms 30.05.2018
3.posms 27.06.2018
4.posms 11.07.2018
5.posms 25.07.2018

Sacensību norise
Reģistrācija sacensību dienā no 18.30 – 18.55
Dalībnieku sapulce 19.00
Pirmais iespējamais starts 19.10

Sacensību formāts
Sacensības notiek 3 grupās un 3 dažādās klasēs:

Grupas:
Vīrieši, Sievietes, Jaunieši līdz 14 gadu vecumam.
Ja grupā ir pieteikušies mazāk par 5 dalībniekiem, tai attiecīgajā posmā starts netiek dots un šie dalībnieki tiek pievienoti citai grupai.

Klases:
One Design: BIC dēļi, kurus nodrošina Burusports Noma.
OPEN klase: ar jebkāda tipa surf vai sup dēli.
Tautas klase: nedrīkst piedalīties ar Race tipa dēļiem. Nedrīkst piedalīties pirmo 6 vietu ieguvēji jebkurā Burusports Kauss 2017 posmā un 2017. gada Latvijas Čempionātā.

Distance
Distance akvatorijā tiek izlikta īsi pirms sacensību sākuma. Ar distances zīmējumu iespējams iepazīties sacensību reģistrācijas vietā.

One Design braucēji tiek nodrošināti ar vienādiem BIC One Design dēļiem, kurus nodrošina Burusports Noma. Airus šajā klasē var izmantot savus vai Burusports Nomas piedāvātos, pēc brīvas izvēles. Ja dalībnieku skaits pārsniedz pieejamo dēļu skaitu, sacensības tiek izvestas pēc iebraucienu (hītu) sistēmas. Labākie no katra iebrauciena virzās tālāk uz 1/8finālu, 1/4finālu, 1/2finālu un finālu.
OPEN klases braucēji startē visi reizē un izmanto savu vai nomātu/aizlienētu inventāru.

Dalības maksa

Dalības maksa par piedalīšanos vienā posmā ir EUR 8,- .
Ja dalībnieks startē tikai Tautas klasē, dalības maksa ir EUR 5.-

Vērtēšana un sezonas kopvērtējums
Pēc katrām sacensībām dalībniekiem tiek piešķirts noteikts punktu skaits atkarībā no ieņemtās vietas konkrētajā posmā (low point sistēma). Sezonas kopvērtējumā tiks vērtēti 4 labāko posmu rezultāti OPEN klasē un 4 posmu rezultāti One Design klasē.

Starta un finiša procedūra
Starta un finiša līnija un procedūra tiek izziņota pirms attiecīgā posma sākuma.

Diskvalifikācija un Protesti

1. Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiem līdzekļiem, pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva, izturēšanās un/vai izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem, sponsoriem, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no sacensībām.
2. Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās pirms, pēc vai brauciena laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver:
(1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli
(2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita dalībnieka iespēju:
(a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu,
(b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu,
(c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā,
(d) pabeigt distanci.
(3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša norādījumu ignorēšana utml.)
3. Sacensību galvenais tiesnesis visātrākajā iespējāmā laikā nekavējoši informē diskvalificēto dalībnieku. Diskvalifikācijas paziņojums jāiesniedz rakstiski un jābūt uzrādītam diskvalifikācijas iemeslam. Dalībniekam ir jāparaksta diskvalifikācijas paziņojums, norādot laiku un tas kļūst par atskaites sākuma laiku protesta iesniegšanai.
4. Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem sacensību galvenais tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai pieņemot kāda sacensību dalībnieka protestu.
5. Protestu par sacensību dalībnieka pārkāpumu var iesniegt tikai kāds no sacensību dalībniekiem sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tā brauciena beigām, uz kuru attiecas iespējamais pārkāpums.
6. Protestu par diskvalifikāciju var iesniegt tikai diskvalificētais dalībnieks sacensību organizācijas komitejai ne vēlāk kā 20 minūtes pēc diskvalifikācijas atskaites sākuma laika.
7. Lai iesniegtu protestu izskatīšanai ir jāiemaksā 20 eiro depozīts, kas tiek atgriezts protesta iesniedzējam, ja protests tiek pieņemts.
8. Protesta izskatīšanai galvenais tiesnesis vai sacensību organizācijas komiteja var izmantot jebkurus foto/video materiālus un neatkarīgu personu liecības.

Dalībieku sapulce un apbalvošana
Ierašanās uz dalībnieku sapulci un apbalvošanas procedūru visiem dalībniekiem ir obligāta.

Sponsori un atbalstītāji
Sacensību galvenie sponsori ir veikali Burusports un Cabo Café. Atbalsta Burāšanas Klubs 360 un BICSUP, FANATIC, ION, VENDEN, DAKINE, JOBE SUP.

Kontaktinformācija:
www.burusports.lv
info@burusports.lv