Sacensību Nolikums – Burusports SUP Kauss 2017

2017.gada Burusports Kausa formātā ir ieviestas nelielas izmaiņas. Bez patstāvīgās Ķīšezera rezidences esam nolēmuši izmēģnāt arī citus ūdeņus, tādēļ sacensību vietu katram konkrētajam posmam tiks izsludināta 2-3 dienas pirms sacensību dienas. Sekojiet informācijai mūsu FB kontā!

21.jūnijs: Burusports Kauss 2017, OPEN un One Design klases. Sacensību vieta tiks precizēta. Uz sacensībām Burusports piegādās BIC ACE TEC 12’6 dēļus un airus, sacensību dalībniekiem tie būs pieejami bez maksas. Dēļu skaits ierobežots!

05.jūlijs:  Burusports Kauss 2017, OPEN un One Design klases. Sacensību vieta tiks precizēta. Uz sacensībām Burusports piegādās BIC ACE TEC 12’6 dēļus un airus, sacensību dalībniekiem tie būs pieejami bez maksas. Dēļu skaits ierobežots!

19.jūlijs: Burusports Kauss 2017, OPEN un One Design klases. Sacensību vieta tiks precizēta. Uz sacensībām Burusports piegādās BIC ACE TEC 12’6 dēļus un airus, sacensību dalībniekiem tie būs pieejami bez maksas. Dēļu skaits ierobežots!

2.augusts: Burusports Kauss 2017, OPEN un One Design klases. Sacensību vieta tiks precizēta. Uz sacensībām Burusports piegādās BIC ACE TEC 12’6 dēļus un airus, sacensību dalībniekiem tie būs pieejami bez maksas. Dēļu skaits ierobežots!

One Design klasei kopvērtējums tiks noteikts pēc visu šo 4 posmu rezultātiem.
Savukārt OPEN klasei kopvērtējumā tiek ieskaitīti arī Lucavsalas seriāla rezultāti no posmiem 25.maijā, 15.jūnijā, 13.jūlijā, 3.augustā.
Tādejādi OPEN klasei kopā sanāk 8 posmi un kopvērtējumā tiks vērtēti 6 labākie atsevišķo posmu rezultāti. 

Sacensību norise
Reģistrācija sacensību dienā no 18.30 – 18.55
Dalībnieku sapulce 19.00
Pirmais iespējamais starts 19.10

Sacensību formāts
Sacensības notiek 3 grupās un 3 dažādās klasēs:

Grupas:
Vīrieši, Sievietes, Jaunieši līdz 14 gadu vecumam.
Ja grupā ir pieteikušies mazāk par 5 dalībniekiem, tai attiecīgajā posmā starts netiek dots un šie dalībnieki tiek pievienoti citai grupai.

Klases:
One Design: BIC dēļi, kurus nodrošina Burusports Noma.
OPEN klase: ar jebkāda tipa surf vai sup dēli.
Tautas klase: nedrīkst piedalīties ar Race tipa dēļiem. Nedrīkst piedalīties pirmo 6 vietu ieguvēji jebkurā Burusports Kauss 2016 posmā un 2016. gada Latvijas Čempionātā.

Distance
Distance akvatorijā tiek izlikta īsi pirms sacensību sākuma. Ar distances zīmējumu iespējams iepazīties sacensību reģistrācijas vietā.

One Design braucēji tiek nodrošināti ar vienādiem BIC One Design dēļiem, kurus nodrošina Burusports Noma. Airus šajā klasē var izmantot savus vai Burusports Nomas piedāvātos, pēc brīvas izvēles. Ja dalībnieku skaits pārsniedz pieejamo dēļu skaitu, sacensības tiek izvestas pēc iebraucienu (hītu) sistēmas. Labākie no katra iebrauciena virzās tālāk uz 1/8finālu, 1/4finālu, 1/2finālu un finālu.
OPEN klases braucēji startē visi reizē un izmanto savu vai nomātu/aizlienētu inventāru.

Dalības maksa

Dalības maksa par piedalīšanos vienā posmā ir EUR 7,- .
Ja dalībnieks startē tikai Tautas klasē, dalības maksa ir EUR 5.-

Vērtēšana un sezonas kopvērtējums
Pēc katrām sacensībām dalībniekiem tiek piešķirts noteikts punktu skaits atkarībā no ieņemtās vietas konkrētajā posmā (low point sistēma). Sezonas kopvērtējumā tiks vērtēti 6 labāko posmu rezultāti OPEN klasē un 4 posmu rezultāti One Design klasē.

Starta un finiša procedūra
Starta un finiša līnija un procedūra tiek izziņota pirms attiecīgā posma sākuma.

Diskvalifikācija un Protesti

1. Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiem līdzekļiem, pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva, izturēšanās un/vai izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem, sponsoriem, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no sacensībām.
2. Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās pirms, pēc vai brauciena laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver:
(1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli
(2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita dalībnieka iespēju:
(a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu,
(b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu,
(c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā,
(d) pabeigt distanci.
(3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša norādījumu ignorēšana utml.)
3. Sacensību galvenais tiesnesis visātrākajā iespējāmā laikā nekavējoši informē diskvalificēto dalībnieku. Diskvalifikācijas paziņojums jāiesniedz rakstiski un jābūt uzrādītam diskvalifikācijas iemeslam. Dalībniekam ir jāparaksta diskvalifikācijas paziņojums, norādot laiku un tas kļūst par atskaites sākuma laiku protesta iesniegšanai.
4. Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem sacensību galvenais tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai pieņemot kāda sacensību dalībnieka protestu.
5. Protestu par sacensību dalībnieka pārkāpumu var iesniegt tikai kāds no sacensību dalībniekiem sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tā brauciena beigām, uz kuru attiecas iespējamais pārkāpums.
6. Protestu par diskvalifikāciju var iesniegt tikai diskvalificētais dalībnieks sacensību organizācijas komitejai ne vēlāk kā 20 minūtes pēc diskvalifikācijas atskaites sākuma laika.
7. Lai iesniegtu protestu izskatīšanai ir jāiemaksā 20 eiro depozīts, kas tiek atgriezts protesta iesniedzējam, ja protests tiek pieņemts.
8. Protesta izskatīšanai galvenais tiesnesis vai sacensību organizācijas komiteja var izmantot jebkurus foto/video materiālus un neatkarīgu personu liecības.

Dalībieku sapulce un apbalvošana
Ierašanās uz dalībnieku sapulci un apbalvošanas procedūru visiem dalībniekiem ir obligāta.

Sponsori un atbalstītāji
Sacensību galvenie sponsori ir veikali Burusports un Cabo Café. Atbalsta Burāšanas Klubs 360 un BICSUP, FANATIC, ION, VENDEN, DAKINE, JOBE SUP.

Kontaktinformācija:
www.burusports.lv
info@burusports.lv

   Untitled  logo_dakine
     
 unnamed (7)

 

Atbildēt